Mik a tények?

 Ez a poszt nem a blog témakörébe tartozik.

Hozzászólás a Fekete-Szalóki Zoltán – Sümegi Noémi: Csák János: A kulturális intézmények állami támogatását is teljesítményhez kell kötnünk[i] című cikkben a közoktatásra vonatkozó véleményhez

Az oktatás helyzetének átpolitizáltságát kétszer is említi Csák János az interjúban: „…azok a viták, hogy legyen-e mondjuk körzetesítés, összevonjunk-e iskolákat, ahol jobb minőségű lenne a tanítás, mindig átpolitizálódnak.” „Tehát nem egyszerű és rendkívüli módon átpolitizálódott a helyzet.” Átpolitizál, azaz teljesen politikai szempontokhoz igazít; politikával átsző. (A magyar nyelv értelmező szótára. https://www.arcanum.com/) Következésképpen, ami az oktatásban történik, kizárólag politikai döntés.

Nézzük meg a 2013-14-es évtől a politikát számokban. Azért ettől az évtől, mert módszertani változás az adatok gyűjtésében azóta nem történt, tehát az adatok összevethetők. Szintén ebben az évben lépett életbe a pedagógus életpályamodell és egy új Nemzeti alaptanterv. Azóta a kilencedik tanévben járunk, tehát mindenféle hasonlítgatások nélkül önmagában is értékelhető az oktatás terén megmutatkozó politikai teljesítmény.

1.      Strukturális pedagógushiány

„Valóban létezik strukturális pedagógushiány. Sok az apró iskola, ahol kevés a gyerek, vagy akár az olyan gimnázium is, ahol egy évfolyamon csak tizenegynéhány fiatal tanul.”

 
Forrás: Statisztikai Hivatal

A feladatellátási helyek aránya az iskolai osztályok számához képest 2013-14-ban nőtt, kevesebb osztály volt egy iskolában, de néhány éven keresztül a két szám együtt mozgott legalább. 2018-19-től azonban drasztikus romlás kezdődött, az iskolák száma meredeken nőtt tovább csökkenő számú osztály mellett. A politika tehát az idézetben említett strukturális problémát csak erősítette.

„Az általános iskolások száma 2015-ben 745 ezer volt, és nagyjából tíz tanuló jutott egy pedagógusra. 2021-re a tanulók száma 726 ezer lett, a pedagógusok száma is csökkent, de maradt a tíz az egyhez arány.”

Forrás: Statisztikai Hivatal

A tanulók és pedagógusok száma, mondhatjuk, hogy számszerűleg ugyanannyival csökkent évről évre, bár az arány 2020-21-ben nagyot romlott és azóta tartja magát. A politika tehát kezdetben javított a 2013-14-es évhez képest, egy darabig ezt az arányt tartotta, majd rontott rajta.

De a tanárok nem tanulókat, hanem osztályokat tanítanak, mint láttuk, egyre jobban szétszórva.


Forrás: Statisztikai Hivatal

Látható, hogy az osztályok száma nem a tanulók számával arányosan csökkent, tehát a pedagógusok óraszáma nem csökkent a tanulók számának csökkenésével egyenlő ütemben. A tanárok és tanulók száma változásának összevetése nem jó mutató a tanárok terhelésének megállapítására, ezért félrevezető.

Összegezve: 2013-22 között a legjobb állapot 2016-18 között volt, ami a pedagógusok, iskolák, osztályok számát és arányát illeti. Ettől kezdve, tehát már ötödik éve, ezek a számok és arányok egyre romlanak. Az a politika, ami a javulást elérte, nem tudta azt tartani, és mára már rontja a helyzetet, a strukturális problémát csak erősíti, a tanárok terheit növeli.

2.      Katonaként az első vonalban harcolni

„…ezért jár ki minden tisztelet a pedagógusoknak, akik ezt az oktató-nevelő munkát vállalják.”

Forrás: GNI – Statisztikai Hivatal. Pedagógus bértábla - saját számítás a minimálbér változása alapján.

A GNI változása a gazdaság teljesítményét jelzi, ami növekedést mutat 2014 óta. Ez idő alatt a pedagógusok tisztelete a politika részéről a felére csökkent, hiszen a narancs színű oszlopok azt mutatják, mennyit kellene keresniük azonos tiszteleti szinten, míg a kék oszlopok a valós keresetet jelzik. 2018-19-től kezdve mindez az előző pontban kimutatott munkateher növekedés mellett érvényes.

Egy szubjektív megjegyzésem lenne a végén: én nem tudom, miről beszél Csák János a hivatkozott cikkben.

Megjegyzések

  1. Mindenben egyetértek Veled. A helyzet nem kicsit kétségbeejtő. Vajon van-e lehetőség a változtatásra? Azon túl, hogy ahol csak lehet, mondjuk a magunkét.

    VálaszTörlés

Megjegyzés küldése