3. lecke Approaches to integrating ICT

Ismét egy alapvetés, amit minden józan ember tud: nem elég mondani, hogy integráljuk az IKT használatot az oktatásban, olyan környezetet is kell teremteni, ami ezt elősegíti.

Mindenekelőtt az igény a munkaerőpiac, a tanulók, szülők felől. Nos, ezzel azt hiszem, nincs gond, bár lehet, hogy a tartalmat illetően lenne itt is tennivaló.

De például kellenek eszközök és megfelelő internet hozzáférés. Ilyen pályázatok vannak, igaz, nem minden iskola fér hozzá. Például a Közép-magyarországi régió leginkább kimarad, pedig attól, hogy itt van pénz, még valahogy nem az iskolák eszközparkjára fordítódik. Csak érzés, de szerintem sokszor az egyszeri eszközbeszerzésnél ezek a pályázatok is véget érnek. (És amelyek 5-10 évvel ezelőtt értek így véget, azok már mintha nem is lettek volna. Ebben a körben néhány év alatt minden elavul. Azt már tényleg csak futólag teszem hozzá, hogy minden újabb pályázat újabb rendszer, amelyeket sokszor nem is lehet összehangolni.) És tudom, hogy vannak kollégák, akik a semmiből építettek várat, tisztelet érte. De országosan és általánosan eredmény csak akkor lesz, ha a technikai feltételek biztosítottak lesznek.

A NAT ilyen szempontból rendben van, minden második oldalon legalább egyszer előfordul az IKT. (Túloztam.) Ugyanakkor az osztálytermeknek nem része a számítástechnikai eszköz. Egy okos tábla már valami, de az egy tanuló-egy állomás fényévekre van; minden osztályterem valamilyen eszközzel való ellátása szintén. Az egy tanár-egy állomás is, márpedig anélkül nem megy. (Tudom, hogy néhol az egy szék-egy tanár is gond.) Az nem IKT használat integrálás, ha a heti egy informatika órán gép elé kerülnek a gyerekek az egyébként elzárt informatika teremben, és ha valamit nagyon szeretne nem informatika szakos, akkor igencsak rá van szorulva az informatikus kollégára. Amúgy az IKT használat egyik motiválója, ha azok, akik használják, láthatóan teszik ezt. Mi leginkább elkobozzuk az eszközöket.

A számonkérés, értékelés ismét kérdéses. Nem látom, hogy akár a felvételiknél, akár az érettséginél bármit is számítana, vagy kiderülne egyáltalán, hogy valaki digitális analfabéta-e vagy éppen ellenkezőleg. Gyorsan rákattintottam a felvételi plusz pontokra, hát ott sem szerepel pl. egy ECDL, ami persze csak részlegesen fedi le azt, amit digitális írástudásnak nevezünk, de valamit mégis mond.
Arról pedig végképp nincs ismeretem, hogy informatika órán kívül része-e bármilyen értékelésnek, számonkérésnek az IKT használat. Ezen ugyan nagyon egyszerűen és gyorsan lehet változtatni, ha: van intézményi elhatározottság, van tanári kompetencia és biztosítottak a technikai feltételek. Hát...

És már át is tértünk a másik oldalra. Eddig a mozgatórugókat néztük át, de fontosak a működtetők is, maguk az iskolák és a tanárok. Mert nem elegendő tananyagot fejleszteni és azt mondani: nesztek. Az informatika kurzusok is - amiket annyira azért nem támogatnak agyon tanárok számára - kevesek. (Mintha a 120 továbbképzési kreditből az ECDL ki is esett volna, de ez csak rémlik, lehet, hogy rémhír.) Mert arról nem szólnak, hogy hogyan tervezzük be a tanmenetbe, hogyan tegyük a mindennapok részévé, hogyan értékeljük, hogyan támogassuk a tanulót és így tovább. (Aki teheti, eTwinning képzésre menjen el, az egyik legjobb, ami ingyen és nem munkaidőben is elérhető ebben a témában.)
A kurzuson a javaslat az egymást segítő szakmai közösségek létrehozása és a megosztás. Magam is úgy gondolom, ez segít végül, de azért az alap informatikai képzést még mindig erőltetném, mert valamire azért építkezni kell. Én is több IKT-val vagy azzal is foglalkozó "önképzőkörnek" vagyok tagja, de leginkább ugyanazokkal a kollégákkal találkozom mindenütt. A 120 ezres államilag foglalkoztatott tanári karnak szerintem jó, ha 10%-a megjelenik ezekben. Van egy érzésem, hogy ez a saját tantestületünkre is áll. Viszont, jövőre lesz keretrendszerük. A Sulix rendszer. Kérem, a hozzáértők ne kezdjék szapulni (ez náluk foglalkozási ártalom), én ennek nagyon örülök, és a (nem pedagógusként, közalkalmazotti bértábla alapján) minimálbér szintjén fizetett, a vízözön előtti gépekkel viaskodó egyetlen rendszergazdánknak szobrot kellene állítani!

Ha megnéztük a húzóerőt (drivers) és a működtetők oldalát (enablers), nézzük meg, hogyan kellene hozzákezdeni a megvalósításhoz. Cél tehát, hogy országosan és általánosan a közoktatásban minden szinten és minden területen integráljuk az IKT használatot. (Röviden.)

Nyilván felülről kell kezdeni, tehát állami feladat a kezdeményezés, ami nagyjából a források összehangolt és célirányos elosztását jelenti. A kurzuson bemutatott modell szerint
1. meg kell keresni azokat a tanárokat, tanárcsoportokat, akik valamilyen innovációt hoztak létre vagy ígéretes ötleteik vannak, kísérletezgetnek - most IKT területen, nyilván, (de szerintem ez bármire ráhúzható, sőt egy intézményen belül is értelmezhető modell.) Őket abban kell támogatni, hogy egyrészt legyen idejük kiérlelni, kipróbálni az ötleteiket, másrészt legyen idejük és alkalmuk másokat bevonni, iskolai szintre kiterjeszteni.
2. Az általuk "megfertőzött" iskolákat, mint első alkalmazókat kell aztán támogatni a tesztelésben, alakításban, terjesztésben.
3. A terjesztés mián egyre több iskola alkalmazza majd az újabb módszereket, ahol újabb kísérletezők, innovátorok teremnek, amiből újabb és újabb korai alkalmazók lesznek, míg végül ez az egész már nem különül el: mindenki fejleszt-átad-alkalmaz egy nagy önjáró tanuló rendszerben.

Ennyi. (Ehhez mindenki képzelje most el Meryl Streepet az Ördög Pradát visel című filmben.)

Én ismerek innovátorokat és hol itt, hol ott, hol így, hol úgy találkozunk. Volt egy innovatív iskolák TÁMOP pályázat. Vannak mentor iskolák és általuk szervezett programok. Nyilván mindezek között IKT témájú is akad. Azt, hogy az érdeklődő hol akadhat nyomukra, nem tudom. De azért biztosan lesz majd ebből is valami. Ha valaki tud róla, szólhatna.

Hogy miket nem talál az ember!
E-közigazgatási Szabad Szoftver Kompetencia Központ. Arra nem sikerül rájönnöm, frissítik-e 2012 óta, amióta létrejött. Úgy találtam rá, hogy próbáltam kideríteni, hogy a Sulix rendszerre van-e valami állami támogatás. Van, az Open Edu program keretében de sokat nem tudtam meg róla. Korlátos, ezt igen. Valószínűleg az információ keresési készségeim fejlesztésre szorulnak.

Megjegyzések